top of page

Ego er en gruppeudstilling med bidrag af Dace Eglite, Nalini Printz og Kamilla Jørgensen, der tager afsæt i hver deres egoistiske udgangspunkt og æstetik.

          Dace Eglite viser en serie håndsyede objekter og fotografier af disse objekter i brug. Hun forholder sig til den fysiske, håndgribelige krop og beklæder den. Fotografierne er ansigtsløse selfies, en iscenesættelse af hvordan ego’et oplever sig selv.
          Nalini Printz rekonstruerer en situation, som udfoldede sig på Sri Lanka for tredive år siden. Hun sidder på køkkengulvet og betragter sin mor reparere det med et nyt lag kolort. I en installation fortæller hun om sammenstødet mellem denne erindring og nutiden.
          Kamilla Jørgensen bidrager med en overfladisk udstilling om Sigmund Freud, hans begreber og objekter. En udstilling, der nægter at gå i dybden.

bottom of page